OM KIROPRAKTIK

Kiropraktik bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas löpande med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i WHOs organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.


Kiropraktik är en metod som utgår från att samspelet mellan nervsystemet och ryggradens leder är av avgörande betydelse för människans hälsa och omfattar bland annat diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär i rörelseapparaten och nervsystemet.


Vad gör en kiropraktor?

En kiropraktor är specialiserad på att behandla besvär i rörelseapparaten och nervsystemet. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen och en rad andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem.


De vanligaste problemen vi behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, huvudvärk, migrän, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Målsättningen med kiropraktisk behandling är att återställa normal led- och muskelfunktion samt minska smärta, främja generell hälsa och öka livskvaliteten.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har gedigen utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring. Detta anser vi vara några av dina garantier för god och säker vård.
LKR är ett medlemsförbund i SRAT och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige.


© Copyright Ingela Steen Kiropraktik AB