Kontakta Ingela Steen Kiropraktik AB

Ingela Steen Kiropraktik AB

               

Telefon: 073-804 66 44

E-post: ingela@ingelasteenkiropraktik.se 

Boka behandling

Följ mig på Facebook

 

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har gedigen utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring. Detta anser vi vara några av dina garantier för god och säker vård. LKR är ett medlemsförbund i SRAT och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige.

 
 
 

© Copyright Ingela Steen Kiropraktik AB